دانلود رایگان


پاورپوینت شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)-22 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت شاخص های سازمان های کار آفرین در قرن بیست و یکم (سازمان های دانایی محور) 22 اسلاید

دانلود رایگان پاورپوینت شاخص هاي سازمان هاي کار آفرين در قرن بيست و يکم (سازمان هاي دانايي محور)-22 اسلاید قسمتی از اسلایدها
کارآفرینی
کار آفريني جهت گيري خاصي است که شرکتها از طريق آن مي توانند منابع منعطف را توسعه و قابليت بلند مدت خود را افزايش دهند و با انتقال مؤثر انتخابهاي موجود به عمليات توليد، سعي درايجاد ارزش بطور پيوسته دارند. چالش اصلي اين شركتها ظرفيت سازي به منظور كشف فرصتهاي رقابتي جديد بوده و ازتمركز بر روشهاي تحليلي مرسوم تئوري هاي سازمان اجتناب مي کنند.اين شرکتهاسعي دارند از طريق تمركززدايي و انتقال قدرت واختيار،ازحصارنقشهاي مرسوم مديريت يعني برنامه ريزي ، سازماندهي و كنترل خارج شده و بر اقدامات نوآورانه وتطابقي براي مواجهه با تغييرات سريع اصرار ورزند. نگرش كارآفريني براي بسترسازي اقدامات كارآفرينانه 4 شرط اساسي دارد:
کار آفريني سازماني
ساختار سازمانهاي كارآفريني در بلوغ اول:
مديريت دانش
انواع دانش
تاثير مديريت دانش بر حوزه هاي کليدي سازمان
ويژگي سازمانهاي دانش بنيان
استراتژي مبتني بر دانايي و نقش مديريت دانش در SMEs
و سایر عناوین و توضیحات مربوطه ...


پاورپوینت


شاخص


های


سازمان


های


کار


آفرین


در


قرن


بیست


و


یکم


سازمان


ها


ی


دانایی


محور


انواع


مدیریت


دانش


کار


آفرینی


سازمانی


مبتنی


بر


ت?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


جدول طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پایه پنجم