دانلود رایگان


پاورپوینت درباره دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درباره دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان

دانلود رایگان پاورپوینت درباره دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

تعداد اسلاید ها :21 اسلاید

بخشی از اسلاید ها :
vدر راستای تحقق هر چه بیشتر ضوابط موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان، در ارتباط با حفظ و گسترش فضای سبز، باید فرایندها و دستورالعمل های اجرای نظارت بر این ضوابط مورد بازبینی قرار گیرد، که جهت رسیدن به این هدف ضوابط مربوطه به سه دسته تقسیم می شوند :ü ضوابط موجود در ارتباط با سطح اشغال فضای سبز ریشه دار، معادل 20 درصد مساحت کل عرصه واحدهای مسکونی
ü ضوابط موجود در ارتباط با پیش امدگی های موجود در ساختمان و تداخل آنها با اشجار موجود در عرصه یا گذر
ü ضوابط موجود در ارتباط با تفکیک اراضی و تخصیص سهم خدمات به فضای سبزüمحور اول:

ضوابطی که در فرایند صدور پروانه و گواهی پایان ساخت باید اعمال گردد

ü ضوابط موجود در ارتباط با سطح اشغال فضای سبز ریشه دار، معادل 20 درصد مساحت کل عرصه واحدهای مسکونی
ü ضوابط موجود در ارتباط با پیش آمدگی های موجود در ساختمان و تداخل آنها با اشجار موجود در عرصه یا گذرü به منظور تأمين فضاي باز کافي در ساختمان ها و مجتمع هاي مسکوني الزاماً بايستي با توجه به ساير مفاد مندرج در همين دفترچه حداقل 40% سطح عرصه به فضاي باز ( حياط) اختصاص يابد و حداقل 20 درصد مساحت خالص عرصه پلاک در قطعات مالکيت مسکوني بايستي به پوشش گياهي ريشه دار اختصاص داد شود. (بند 10-2-5-)تبصره 1 :
کاشت يک نهال درخت مثمر يا غير مثمر به ازا هر واحد مسکوني در فضاي آزاد قطعات مالکيت الزامي است و بايستي محل کاشت درخت در نقشه هاي معماري منعکس گردد. همچنين صدور پايان کار منوط به اجراي موارد فوق مي باشد.
تبصره 2 :
حداقل 20% بارانداز ويا محوطه باز کارگاه هاي مجاز بايستي به فضاي درختکاري و پوشش گياهي ريشه دار اختصاص داده شود.

ü تأمين تعداد سطح پارکينگ مورد نياز قطعه مالکيت بايستي در حداکثر60% سطح اشغال مجاز انجام پذيرد. (بند 3-1-11-) تبصره 2 : در کاربري هاي مسکوني حداکثر سطح زيرزمين جهت پارکينگ بايستي معادل سطح اشغال مجاز در طبقه همکف به اضافه ايوان و حداکثر70 درصد سطح خالص عرصه باشد و حداقل 20 درصد عرصه به کاشت و نگهداري فضاي سبز ريشه دار اختصاص يابد.

üدر مجموعه سازی ها حداقل 50% فضاي آزاد بايد به فضاي سبز اختصاص يابد. اين فضا نبايد از 20% مساحت کل عرصه کمتر باشد . در اين خصوص طراحي فضاي آزاد در نقشه هاي معماري الزامي است. (بند 7-2-14-)

پاورپوینت دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان


پاورپوینت درباره دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح ?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت آشنایی با اصول Real-Time PCR

درباره فنی و مهندسی, ... پاورپوینت در مورد خوشه های صنعتی و طرح ریزی کارآفرینی

بایگانی‌ها نقشه های اجرایی هفت تیر طراحی شده در سالیدورک ...

پاورپوینت درباره دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر ...

پاورپوینت های آموزشی | معاونت درمان

کلاس آموزش آشنایی با نرم افزارهای محاسباتی (۱) با مبحث آموزش spss مقدماتی در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ بهمن ماه در معاونت درمان جهت رابطین آماری مراکز درمانی برگزار گردید.در این کلاس ضمن نحوه ساخت فایل های اطلاعاتی، تحلیل و آنالیز مقدماتی و رسم نمودارها و جداول فراوانی آموزش داده شد.

بایگانی‌ها نقشه های اجرایی هفت تیر طراحی شده در سالیدورک ...

پاورپوینت درباره دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح تفصیلی شهر ...

پاورپوینت درباره ادویه چشم (قطره های چشم) | Gol-Bazar ...

پاورپوینت درباره ... موجود در بازار نتیجه گیری نفوذ مواد موثره از طریق غشای مخاطی صورت ...

پاورپوینت های آموزشی | معاونت درمان

کلاس آموزش آشنایی با نرم افزارهای محاسباتی (۱) با مبحث آموزش spss مقدماتی در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ بهمن ماه در معاونت درمان جهت رابطین آماری مراکز درمانی برگزار گردید.در این کلاس ضمن نحوه ساخت فایل های اطلاعاتی، تحلیل و آنالیز مقدماتی و رسم نمودارها و جداول فراوانی آموزش داده شد.

پاورپوینت های آموزشی | معاونت درمان

کلاس آموزش آشنایی با نرم افزارهای محاسباتی (۱) با مبحث آموزش spss مقدماتی در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ بهمن ماه در معاونت درمان جهت رابطین آماری مراکز درمانی برگزار گردید.در این کلاس ضمن نحوه ساخت فایل های اطلاعاتی، تحلیل و آنالیز مقدماتی و رسم نمودارها و جداول فراوانی آموزش داده شد.

پاورپوینت زیرکونیوم | تاپ درس|topdars.ir

پاورپوینت دستورالعمل اجرای نظارت بر قوانین موجود در طرح ... پاورپوینت درباره ...

پاورپوینت های آموزشی | معاونت درمان

کلاس آموزش آشنایی با نرم افزارهای محاسباتی (۱) با مبحث آموزش spss مقدماتی در تاریخ های ۱۰ و ۱۲ بهمن ماه در معاونت درمان جهت رابطین آماری مراکز درمانی برگزار گردید.در این کلاس ضمن نحوه ساخت فایل های اطلاعاتی، تحلیل و آنالیز مقدماتی و رسم نمودارها و جداول فراوانی آموزش داده شد.