دانلود رایگان


پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پاورپوینت به اکسیدهای اصلی تشکیل دهندة سیمانهای پرتلند پرداخته شده است

دانلود رایگان پاورپوینت اکسيدهاي اصلي تشکيل دهندة سيمانهاي پرتلند
نوع فایل power point

قابل ویرایش 49 اسلاید

قسمتی از اسلایدها
برخي از مفاهيم پايه اي سيمان
نرمي (fineness)
- ميزان ريزي دانه هاي سيمان را نشان مي دهد.
- از طريق آزمايش بلين (Blain) به دست مي آيد.
- برحسب سطح مخصوص بيان مي شود.
- حداقل نرمي سيمانهاي پرتلند پنج گانه (به جز سيمان نوع 3) برابر با cm2/gr2800 (m2/kg280) است. اين عدد براي سيمان نوع 3 برابر با 3200 (320) است.
2) سلامت يا ثبات حجمي (soundness)
- عدم سلامت يا عدم ثبات حجمي و افزايش حجم نامناسب و مضر در سيمان و در نتيجه در بتن سخت شده را گويند.
- عدم سلامت سيمان اساساً ناشي از مقادير بيش از حد مجاز MgO و CaO (آهک آزاد خوب پخته نشده) متبلور در سيمان و واکنش هيدراتاسيون اين ترکيبات است که موجب افزايش حجم زياد مي شود.
- از آزمايش انبساط در اتوکلاو به دست مي آيد.

فهرست مطالب و اسلایدها
هيدراتاسيون يا آبگيري سيمان
برخي از مفاهيم پايه اي سيمان
سيمانهاي مصرفي در صنعت ساختمان
سيمانهاي پرتلند
استانداردهاي ملي ايران براي سيمان
نکات مهمي از سيمانها
مقايسة سرعت کسب مقاومت ترکيبات سيمان (از زياد به کم)
مقايسة حرارت هيدراتاسيون ترکيبات سيمان
عناوين انواع مشخصات شيميايي الزامي سيمانها
عناوين انواع مشخصات فيزيکي الزامي سيمانها
عناوين انواع مشخصات مکانيکي الزامي سيمانها
ضوابط الزامي بسته بندي، حمل و نقل، انبار کردن، و مصرف سيمانهاي کيسه اي
ضوابط الزامي انبار کردن و مصرف سيمانهاي فله
انواع سيمانهاي ويژه
سيمان پرتلند آميخته
(blended portland cement)
سيمان پرتلند پوزولاني
سيمان پرتلند پوزولاني معمولي
سيمان پرتلند پوزولاني ويژه
سيمان پرتلند روباره اي
سيمان بنايي
سيمان مخصوص چاه نفت
ساير انواع سيمانهاي پرتلند
ساير انواع سيمانها (غيرپرتلند)
سيمان پرسولفات
سيمان پرآلومين (برقي)يا آلوميناتي
(HAC) يا (CAC)
ويژگيها
سيمان منبسط شونده
سيمان منبسط شوندة نوع K
سيمان منبسط شوندة نوعM
سيمان منبسط شوندة نوع S
سيمان پرآهن (HIC)
سيمان با مقاومت اولية زياد (VHE)


پاورپوینت


اکسیدهای اصلی تشکیل دهندة سیمانهای


پرتلند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مطالعات اولیه توجیهی طرح توليد بیواتانل سوختیپاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) انسانی دهم